Tranzyt

    Tranzytem w transporcie określamy przewiezienie towaru lub ładunku przez obszar danego państwa lub z jednego kraju do drugiego.

    Procedura tranzytu zostaje zakończona, gdy towary i odpowiednie dokumenty zostaną przedstawione w urzędzie celnym przeznaczenia. Dokumenty tranzytowe to na przykład: dokument SAD; karnet TIR czy dokumenty kolejowe takie jak: list przewozowy CIM, wykaz zdawczy TR, list przewozowy SMGS, list przewozowy SAT, kwit ekspresowy SMPS. Tranzyt możemy podzielić na pośredni, gdy przewożone ładunki są składowane na terenie kraju przez który odbywa się tranzyt lub bezpośredni, gdy takie składowanie nie ma miejsca.