VSM – Value Stream Mapping

    VSM (Value Stream Mapping) – Mapowanie strumienia wartości.

    Narzędzia Lean Management:
    • Celem jest zgromadzenie danych na temat rzeczywistego przepływu elementów fizycznych i informacji.

    Źródło: Dawid Balonek praca dyplomowa pt: SYSTEMY WSPOMAGANIA ZARZąDZANIA W PRZEDSIęBIORSTWIE.