Import

    Import (z łac. in “do”+ portare “nieść”) to inaczej przywóz towarów, usług czy też kapitału z zagranicy.

    Celem imoprtu jest zazwyczaj dostarczenie gospodarce takich produktów, których produkcja w danym kraju nie jest możliwa lub jest nieopłacalna.