Walidacja danych

    Walidacja danych (ang. data validation) – jest to weryfikacja danych przeprowadzana w celu określenia zgodności z zasadami oprogramowania / aplikacji dla logiki systemu oraz określonymi wymaganiami użytkowników, przed ich prze­tworzeniem w aplikacjach EDI (Electronic Data Interchange).