Wyrób C

    Wyrób C (C- product) – według analizy ABC należy do licznej grupy, której poświęca się najmniej uwagi w procesie planowania oraz w gospodarce magazynowej.