QFD – Quality Function Deployment

    0
    116

    QFD (Quality Function Deployment) – dostosowanie jakości do funkcji.

    Celem metody jest przełożenie potrzeb i oczekiwań odbiorców na wyrób lub usługę. Inaczej mówiąc, dostosowanie wyrobu do potrzeb odbiorcy. Metoda ta stosowana jest, gdy odbiorcy nie posiadają fachowej wiedzy, aby zdefiniować wymagania wobec produktu. Zadaniem QFD jest usystematyzowanie potrzeb, określenie stopnia istotności każdego z wymagań wobec produktu lub usługi oraz oszacowanie możliwości produkcji danego wyrobu biorąc pod uwagę względy technologiczne oraz ekonomiczne.

    Metoda QFD oprócz określenia wymagań klienta, określenia stopnia istotności każdego z wymagań oraz przedstawienia warunków projektowych i technologicznych, daje możliwość znalezienia połączenia pomiędzy tymi trzema wartościami. Metoda ta powinna uwzględniać nie tylko wymagania odbiorcy i producenta, ale również wymagania związane z bezpieczeństwem i normami prawnymi.