Szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ciekawych szkoleń z zakresu logistyki. Proponowana forma kursu to e-learning, który umożliwia przebycie szkolenia w szybki i łatwy sposób.

Kurs w zwarty i kompleksowy sposób prezentuje ogół zagadnień dotyczących funkcjonowania, rozwoju i zasad wykorzystania europejskiej infrastruktury transportowej. Stanowi źródło wiedzy niezbędnej dla elastycznego podejmowania decyzji dotyczących przepływu ładunku w europejskiej sieci logistyczno-transportowej.

Czas trwania: 14h

Cena: 224zł

Szkolenie umożliwia uzyskanie podstawowej wiedzy pozwalającej na strategiczne planowanie elementów uczestniczących w łańcuchu dostaw czyli zarządzaniu logistyką łańcucha. Dzięki temu uczestnik będzie wiedział jak integrować kluczowe procesy biznesowe takie jak zaopatrzenie, produkcja, koprodukcja, sprzedaż oraz dystrybucja w celu osiągnięcia maksymalnej rentowności i wymaganego poziomu obsługi klienta.

Czas trwania: 16h

Cena: 320zł

Szkolenie umożliwia uzyskanie podstawowej wiedzy pozwalającej na zarządzanie zapasami. Kurs dotyczy sposobów optymalizacji zapasów, budowy i uzupełniania zapasu, analizy i prognozowania sprzedaży jako czynnika wpływającego na skalę zapasu.

Czas trwania: 26h

Cena: 572zł

W kursie przedstawione zostały najnowsze rozwiązania związane z aspektami finansowymi i ekonomicznymi pozwalające na planowanie oraz organizację transportu w firmie. Kurs zawiera także akty prawne i uniwersalne formuły handlowe pomocne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw transportowych.

Czas trwania: 21h

Cena: 420zł

Niniejszy kurs poświęcono najważniejszym aspektom związanym z funkcjonowaniem i tworzeniem centrów logistycznych. oparty o doświadczenia praktyczne stanowi ciekawe uzupełnienie wiedzy na temat logistycznych łańcuchów dostaw. Kurs stanowi także pewnego rodzaju kompendium wiedzy, w którym zebrano i usystematyzowano terminologię poświęconą funkcjonowaniu i tworzeniu centrów logistycznych. Zawiera przykłady europejskich i polskich rozwiązań w tym zakresie.

Czas trwania: 12h

Cena: 240zł

Kurs pozwala zapoznać się z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań logistycznych w utrzymaniu złożonych systemów technicznych.

Czas trwania: 16h

Cena: 400zł

Kurs jest zaprojektowany w celu przygotowania uczestników kursu do rozwiązywania problemów optymalizacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym, zwiększenia efektywności procesów i systemów gospodarczych, jak również zwiększenia wydajności przedsiębiorstwa oraz polepszenia wyniku działalności gospodarczej.

Czas trwania: 28h

Cena: 560zł