Podział zapasów

    0
    1646

    Podział zapasów ze względu na przeznaczenie, powody tworzenia, szybkość obrotów, agresywność.

    Podział zapasów ze wzgl. na przeznaczenie ~zapasy surowców ~zapasy robót w toku ~zapasy produktów ~zapasy towarów ~zapasy materiałów pomocniczych ~zapasy materiałów eksploatacyjnych Podział zapasów ze wzgl. na powody tworzenia ~rotujący ~zabezpieczający ~sezonowy ~’spekulacyjny’ ~strategiczny Podział zapasów ze wzgl. na szybkość obrotów ~szybko rotujący ~wolno rotujący ~zbędny Podział zapasów ze wzgl. na agresywność ~wyroby które nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska ~niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne oraz materiały niebezpieczne, które stwarzają zagrożenie

    Źródło: Gospodarka zapasami i magazynem. wyd. ILiM