Proces magazynowy

  0
  369

  Proces magazynowy jest to uporządkowany łańcuch operacji związanych z obsługą towarów w związku z ich przechodzeniem przez magazyn.

  Można wyróżnić 4 etapy technologiczne procesu magazynowego:
  1. przyjęcie towaru,
  2. składowanie,
  3. kompletacja,
  4. wydanie.