Proces projektowania usługi

  0
  256

  Proces projektowania usługi składa się z następujących etapów:
  Etap I – koncepcja
  Etap II – analiza produkcji usługi
  Etap III –  modelowanie usług
  Etap IV- akceptacja usługi

  We wszystkich etapach projektowania usług należy brać pod uwagę takie zasady jak:

  1. stała interakcja usługa-klient, klient-usługa, 
  2. podział usług na materialne(transport, łączność, rolnictwo, przemysł, obrót towarowy, gospodarka komunalna, budownictwo, leśnictwo) i niematerialne(nauka, technika, obrona narodowa, kultura i sztuka, oświata i wychowanie, instytucje finansowe, sport, turystyka),
  3. całkowity czas potrzebny na wykonanie usługi w kontakcie z klientem,
  4. bezpośredni lub pośredni odbiorca finalny.