Metody inwentaryzacji

  Metody inwentaryzacji:

  1. Przeprowadzana ręcznie,
  2. Przeprowadzana za pomocą narzędzi informatycznych wspomaganych przez sprzęt elektroniczny.

  Identyfikacja poszczególnych elementów majątku metodą automatyczną wykorzystuje znakowanie i odczyt za pomocą kodów kreskowych oraz znaczników RFID. Dane zidentyfikowane przez czytniki i kolektory przetwarzane są przez oprogramowanie współpracujące z bazami danych.

  Narzędzia, które wspomagają automatyczną inwentaryzację to:

  • czytniki kodów kreskowych,
  • drukarki etykiet,
  • oprogramowanie do zarządzania majątkiem,
  • tagi RFID.