RFID

  Radio Frequency Identification(RFID)- technologia identyfikacji drogą radiową.

  Elementy systemu RFID:
  • transponder (tag) 
  • identyfikator zawierający informacje o obiekcie,
  • antena stosowana do transmisji sygnałów RF pomiędzy czytnikiem a urządzeniem RFID,
  • nadajnik/odbiornik generujący i odbierający sygnały RF,
  • czytnik odbierający transmisję z urządzenia RFID i przesyłający ją do systemu nadrzędnego w celu dalszej obróbki,
  • drukarka programująca identyfikator,
  • oprogramowanie.