Koło Deminga

    0
    506

    Koło Deminga jest to metoda zarządzania.
    Metoda została opracowana w latach 30-tych XX wieku przez Waltera Shewharta, promowana przez W.E. Deming’a. Nazywana jest cyklem Shewharta lub kołem Deminga. Charakteryzuje się pojęciami: Plan – Do – Check – Act, czyli Zaplanuj, Wykonaj, Sprawdź, Zadziałaj. W praktyce metoda ta sprowadza się do tego, aby właściwe zaplanować dane przedsięwzięcie, a następnie je wykonać, potem sprawdzić, czy cel został osiągnięty oraz zadziałać w celu skorygowania lub udoskonalenia.