MRP II – Manufacturing Resource Planning

    Systemy klasy MRP II umożliwiają kompleksowe planowanie produkcji i ułatwiają koordynowanie prac w przedsiębiorstwie.

    Planowanie zasobów produkcyjnych jest jednym z najszerzej stosowanych kompleksowych systemów planowania. Celem systemów MRP II jest w głównej mierze planowanie produkcji, planowanie potrzeb materiałowych (MRP) oraz planowanie zdolności produkcyjnych CRP (Capacity Requirements Planning). Model MRPII został rozszerzony o elementy związane z procesem sprzedaży oraz moduły wspierania decyzji, pozwala zarządzać popytem, planować i sterować zleceniami, dokonywać zakupów materiałowych, symulować procesy produkcyjne oraz wykonywać pomiary wyników produkcji. Pierwsze systemy tej klasy powstały w latach 80-tych.

    Źródło: Dawid Balonek praca dyplomowa pt: SYSTEMY WSPOMAGANIA ZARZąDZANIA W PRZEDSIęBIORSTWIE.