TPM – Total Productive Maintenance

    TPM (Total Productive Maintenance) – Optymalne Utrzymanie Ruchu.

    Celem TPM jest zapewnienie maksymalnej dostępności krytycznych urządzeń. Jest to system, który umożliwia minimalizację awarii oraz poprawę jakości dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników.