Just in Time

    Just in Time to zasada dostaw materiałów stosowana w celu usprawnienia zwrotu inwestycji poprzez redukcję poziomu zapasów w całym procesie produkcyjno-magazynowym. Ma na celu wyeliminowanie nagromadzenia zapasów i kosztów związanych z magazynowaniem. Niesie ze sobą ryzyko wyczerpania zapasów.