Załadowcy

    Załadowcy na rynku transportowym są nabywcami, którzy kupują usługę przemieszczania.