Combiterms

Od dnia 1 stycznia 2011 r. Reguły Incoterms 2000 zostały zastąpione Incoterms 2010, niemniej systemy informatyczne krajów członkowskich będą przez pewien okres przejściowy (nie krótszy niż 1 rok) przyjmowały i akceptowały pojawiające się jeszcze w komunikatach usunięte kody DAFDESDEQDDU.
Formuły pogrupowano w dwie różne grupy Grupa I (dla wszystkich gałęzi transportu) oraz Grupa II ( dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego).
GRUPA I – Reguły obowiązujące dla wszystkich gałęzi transportu.
GRUPA II – Reguły obowiązujące dla transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego.