Magazyn Mandatowy

    Magazyn mandatowy to taki, w którym w celu  lepszego wykorzystania jego pojemności przechowuje się materiały będące własnością zewnętrznych firm udzielających mandatu na przechowywanie własnych zasobów. 
    Zgodnie z przyjętą regułą taki magazyn przejmuje również wszystkie usługi dotyczące dystrybucji np. komisjonowanie, przeładunki i wysyłka.