Luki w Dystrybucji

  Zadaniem dystrybucji jest eliminowanie luk między procesem produkcji a konsumpcji
  Do luk tych należą:

  • informacyjna, gdy konsumenci nie są pewni swoich potrzeb, a producenci nie wiedzą, kto będzie konsumentem,
  •  w asortymencie, gdy jest on ograniczony przez producenta,
  • ilościowa, gdy wytwarzana jest zbyt duża ilość produktu,
  • przestrzenna, gdy konsumenci rozproszeni są po całym rynku, w dużych odległościach,
  • czasowa, gdy brak jest ciągłości zamówień.