Incoterms grupa C

  0
  308

  Incoterms- Grupa C

  • CFR – Cost and Freight (Koszt i Fracht – oznaczony port przeznaczenia),
  • CIF – Cost, Insurance and Freight ( Koszt, ubezpieczenie i fracht – oznaczony port przeznaczenia),
  • CPT- Carriage Paid To (Przewoźne opłacone do – oznaczone miejsce przeznaczenia),
  • CIP – Carriage and Insurance Paid To (Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do.oznaczone miejsce przeznaczenia).

  Sprzedający musi zorganizować transport (zawrzeć umowę przewozu) i ponieść związane z tym koszty, ale bez przyjmowania ryzyka utraty,(uszkodzenia) towaru lub dodatkowych kosztów związanych z przypadkami występującymi po załadunku i wysyłce. W formułach CIF i CIP ma również obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia towaru na rzecz kupującego.