Suwnica

  Suwnica to inaczej dźwignica działające w ruchu przerywanym, dysponujące mechanizem podnoszenia i opuszczania. Służy do przemieszczania ludzi i materiałów w pionie i poziomie. Przemieszcza się na torach ułożonych na wysokich słupach (takie suwnice noszą nazwę pomostowych i najczęściej wykorzystywane są w halach produkcyjnych) lub na torach ułożonych na ziemi (suwnice bramowe, lub dla większej rozpiętości – mostowe).

  Napisy obowiązujące na suwnicy:

  1. na moście: 
   • udźwig,
   • nr rejestracyjny Urzędu Dozoru Technicznego, 
   • grupa natężenia pracy. 
  2. na zbloczu hakowym:
   • udźwig.