Rodzaje tworzyw sztucznych

  Rodzaje tworzyw sztucznych- opakowaniowych:

  • PE – polietylen,
  • PE-LD – polietylen niskociśnieniowy,
  • PE-HD – polietylen wysokociśnieniowy,
  • PP – polistyren,
  • PS-E – polistyren spieniony (styropian),
  • PW – poliwęglan,
  • PCW (PVC) – polichlorek winylu,
  • PETF – poliestry,
  • PA – poliamid.