002-FCA

002-FCA siedziba sprzedającego, łącznie z kosztami odprawy celnej wywozowej.

Sprzedający

  • dostarczenie dokumentów wywozowych,
  • odprawa celna wywozowa,

Kupujący

  • przejęcie gestii transportowej,
  • pełna odpowiedzialność za transport,