014-CPT

CPT Carriage Paid To buyer’s premises – siedziba kupującego – dotyczy wszystkich gałęzi transportu

Sprzedający:

  • posiada gestię transportową do określonego miejsca przeznaczenia,
  • organizacja i koszty transportu na całej trasie dostawy aż do siedziby kupującego,

Kupujący:

  • reszta kosztów