001-EXW Ex Works – z zakładu

Sprzedający

  • postawienie towaru do dyspozycji kupującego w swoim magazynie,
  • towar musi być należycie wyodrębniony w miejscu postawienia go kupującemu.

Kupujący

  • przejęcie pełnej gestii transportowej,