022-DDU

DDU Delivered buyer’s premises Duty Unpaid

Siedziba kupującego – każda gałąź transportu