004-FOB

004-FOB Free On Bard – franco miejsce nadania – formuła ta dotyczy transportu morskiego

Sprzedający

  • dostarczenie towaru do miejsca nadania poniesienie ewentualnych kosztów magazynowania i składowania,

Kupujący

  • przejęcie gestii transportowej od miejsca nadania,