008-CFR

CFR Cost and Freight – Franco granica lądowa kraju kupującego – dotyczy transportu morskiego.

Sprzedający:

  • opłata wywozowa, koszty spedycyjne i ubezpieczeniowe,
  • koszt wynajmu kontenerów, zwiezienia i załadunku towaru,
  • załatwia dokumenty tranzytowe,
  • ponosi koszty przewozu towaru od swojej granicy lądowej do granicy lądowej kupującego,

Kupujący:

  • ponosi wszystkie koszty od swojej granicy,