Zarządzanie transportem

W kursie przedstawione zostały najnowsze rozwiązania związane z aspektami finansowymi i ekonomicznymi pozwalające na planowanie oraz organizację transportu w firmie. Kurs zawiera także akty prawne i uniwersalne formuły handlowe pomocne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw transportowych

 

e- Bit

Instytut Logistyki i Magazynowania

Specjalizujemy się w e-szkoleniach z dziedzin: logistyka, magazynowanie, kody kreskowe – standardy GS1.

 

 

 

 

1.Zawartość
 • pojęcia podstawowe, aspekty planistyczne (zadania transportowe, metoda przydziału, problemy sieciowe, analiza decyzyjna),
 • aspekty organizacyjne (wskaźniki efektywnościowe w transporcie, siły będące przyczynami narażeń transportowych, usytuowanie środka ciężkości na pojeździe, organizacja przewozu towarów niebezpiecznych,
 • standaryzacja w procesach transportowych (standaryzacja jednostek ładunkowych, oznaczeń opakowań, standaryzacja identyfikacji – handel a transport),
 • aspekty finansowe (cenniki stosowane w transporcie, układ rodzajowy kosztów transportowych, koszty w wybranych gałęziach transportu),
 • aspekty ekonomiczne (rozliczenia braków paliwa – MPS, amortyzacja środków transportowych, transport własny czy obcy),
 • akty normatywne i formuły handlowe (AETR – czas pracy kierowców, Konwencja CRM, formuły handlowe Incoterms 2000, ADR 2007-2009 – transport towarów niebezpiecznych, ATP – transport towarów szybko psujących się),
 • wybrane zagadnienia w transporcie kombinowanym (pojęcia wprowadzające, klasyfikacja transportu),
 • technologie w transporcie intermodalnym (technologia w transporcie kolejowo-samochodowym, Typy i rodzaje przewozów kontenerów),
 • transport kombinowany w Europie i Polsce (polityka transportowa wybranych Państw Członkowskich UE, Terminale w Polsce, wprowadzenie do zagadnienia bezpieczeństwa),
 • case Study (przykład rozwiązań w transporcie intermodalnym).

 

2.Dla kogo?
 • menadżerowie, pracownicy działów transportu i spedycji, logistyki,
 • osoby związane z planowaniem działań transportowych w firmie.

 

3.Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien
 • potrafić zaplanować i zorganizować transport w swoim przedsiębiorstwie,
 • znać zasady ustalenia cen usług transportowych,
 • znać zasady amortyzacji środków transportowych i rozliczeń braków paliwa,
 • znać akty prawne dotyczące transportu,
 • znać standardy w procesach transportowych,
 • rozumieć ideę transportu kombinowanego,
 • umieć praktycznie stosować poznane metody szacowania kosztów w transporcie kombinowanym,
 • znać europejskie rozwiązania prawne w zakresie transportu intermodalnego,
 • znać podstawowe hasła zagadnień bezpieczeństwa w transporcie.
INFORMACJE DODATKOWE
Czas trwania szkolenia:
Dowolne godziny w 30-dniowym okresie dostępu do e-learningu

Więcej informacji:

 • Celina Manuszak
 • celina.manuszak@ilim.poznan.pl
 • 694 944 852