Centra logistyczne

Niniejszy kurs poświęcono najważniejszym aspektom związanym z funkcjonowaniem i tworzeniem centrów logistycznych. oparty o doświadczenia praktyczne stanowi ciekawe uzupełnienie wiedzy na temat logistycznych łańcuchów dostaw. Kurs stanowi także pewnego rodzaju kompendium wiedzy, w którym zebrano i usystematyzowano terminologię poświęconą funkcjonowaniu i tworzeniu centrów logistycznych. Zawiera przykłady europejskich i polskich rozwiązań w tym zakresie.

 

 

e- Bit

Instytut Logistyki i Magazynowania

Specjalizujemy się w e-szkoleniach z dziedzin: logistyka, magazynowanie, kody kreskowe – standardy GS1.

 

 

 

1.Zawartość
 • Pojęcia podstawowe,
 • Centra logistyczne a transport intermodalny,
 • Przykłady rozwiązań centrów logistycznych,
 • Planowanie i wybór lokalizacji,
 • Podstawowe modele tworzenia centrów logistycznych.

 

2.Dla kogo?
 • menadżerowie,
 • pracownicy działów transportu, spedycji, logistyki,
 • osoby związane z planowaniem działań transportowych w firmie.

 

3.Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien
 • potrafić zaplanować i zorganizować transport w swoim przedsiębiorstwie,
 • znać zasady ustalenia cen usług transportowych,
 • znać zasady amortyzacji środków transportowych i rozliczeń braków paliwa,
 • znać akty prawne dotyczące transportu,
 • znać standardy w procesach transportowych,
 • rozumieć ideę transportu kombinowanego,
 • umieć praktycznie stosować poznane metody szacowania kosztów w transporcie kombinowanym,
 • znać europejskie rozwiązania prawne w zakresie transportu intermodalnego,
 • znać podstawowe hasła zagadnień bezpieczeństwa w transporcie.
INFORMACJE DODATKOWE
Czas trwania szkolenia:
Dowolne godziny w 30-dniowym okresie dostępu do e-learningu

Więcej informacji:

 • Celina Manuszak
 • celina.manuszak@ilim.poznan.pl
 • 694 944 852