Logistyka eksploatacji

Kurs pozwala zapoznać się z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań logistycznych w utrzymaniu złożonych systemów technicznych.

 

e- Bit

Instytut Logistyki i Magazynowania

Specjalizujemy się w e-szkoleniach z dziedzin: logistyka, magazynowanie, kody kreskowe – standardy GS1.

 

 

 

 

1.Zawartość
 • istota logistyki utrzymania systemów technicznych,
 • model cyklu życia systemu technicznego,
 • koncepcja wspomagania logistycznego,
 • planowanie utrzymania systemu technicznego,
 • naprawy a działalność zapobiegawcza – istota i znaczenie,
 • wybór sposobu utrzymania systemu technicznego,
 • określenie zapotrzebowania na części zamienne.

 

2.Dla kogo?
 • pracownicy działów utrzymania ruchu, produkcji i logistyki,
 • osoby zainteresowane rozwojem własnych umiejętności w zakresie logistyki.

 

3.Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien
 • posługiwać się ogólną wiedzą na temat logistyki utrzymania systemów technicznych,
 • zaplanować utrzymanie systemu technicznego,
 • znać istotę i znaczenie napraw i działań zapobiegawczych,
 • przygotować zapotrzebowanie na części zamienne.

 

INFORMACJE DODATKOWE
Czas trwania szkolenia:
Dowolne godziny w 30-dniowym okresie dostępu do e-learningu

Więcej informacji:

 • Celina Manuszak
 • celina.manuszak@ilim.poznan.pl
 • 694 944 852