Zarządzanie zapasami

Szkolenie umożliwia uzyskanie podstawowej wiedzy pozwalającej na zarządzanie zapasami. Kurs dotyczy sposobów optymalizacji zapasów, budowy i uzupełniania zapasu, analizy i prognozowania sprzedaży jako czynnika wpływającego na skalę zapasu.

 

e- Bit

Instytut Logistyki i Magazynowania
Specjalizujemy się w e-szkoleniach z dziedzin: logistyka, magazynowanie, kody kreskowe – standardy GS1.

 

 

 

 

1.Zawartość
 • podstawowe problemy zarządzania zapasami – pojęcia wprowadzające,
 • popyt (analiza, prognozowanie, losowa zmienność popytu w cyklu uzupełniania zapasu),
 • określanie poziomu obsługi klienta,
 • zapas zabezpieczający – wyznaczanie zapasu zabezpieczającego i przykłady obliczeń,
 • podstawowe systemy uzupełniania zapasu (obliczanie głównych parametrów systemu opartego na poziomie informacyjnym i przeglądzie okresowym, zasady uzupełniania zapasów w systemach ciągłym i okresowym, przypadki zastosowań systemu, przykłady modyfikacji systemu),
 • optymalizacja wielkości zapasu rotującego (przykłady i wykorzystanie wskaźników do optymalizacji).

 

2.Dla kogo?
 • Dla pracowników działów logistyki, zakupów, sprzedaży jako wsparcie w codziennej pracy umożliwiające zdobycie i utrwalenie wiadomości teoretycznych i poznanie ich praktycznych zastosowań.

 

3.Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien
 • potrafić zracjonalizować i zoptymalizować działania firmy związane z analizą, monitorowaniem oraz oceną utrzymywanego poziomu zapasów,
 • analizować sprzedaż i przewidywać przyszłe wielkości popytu oraz tworzyć prognozy zakupowe,
 • identyfikować oraz wykorzystywać w praktyce metody budowania wielkości zamówień,
 • znać zasady oceny poziomu zadowolenia klienta.
INFORMACJE DODATKOWE
Czas trwania szkolenia:
Dowolne godziny w 30-dniowym okresie dostępu do e-learningu

Więcej informacji:

 • Celina Manuszak
 • celina.manuszak@ilim.poznan.pl
 • 694 944 852