Zarządzanie łańcuchem dostaw

Szkolenie umożliwia uzyskanie podstawowej wiedzy pozwalającej na strategiczne planowanie elementów uczestniczących w łańcuchu dostaw czyli zarządzaniu logistyką łańcucha. Dzięki temu uczestnik będzie wiedział jak integrować kluczowe procesy biznesowe takie jak zaopatrzenie, produkcja, koprodukcja, sprzedaż oraz dystrybucja w celu osiągnięcia maksymalnej rentowności i wymaganego poziomu obsługi klienta

 

e- Bit

Instytut Logistyki i Magazynowania
Specjalizujemy się w e-szkoleniach z dziedzin: logistyka, magazynowanie, kody kreskowe – standardy GS1.

 

 

1.Zawartość
 • przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw – (analiza otoczenia przedsiębiorstwa, diagnozowanie potrzeb i barier integracji przedsiębiorstw, zdefiniowanie łańcucha dostaw, omówienie celu integracji i przewagi konkurencyjnej łańcucha dostaw),
 • planowanie i projektowanie łańcucha dostaw (m.in. wymagania łańcucha dostaw, planowanie przepływu ładunku i zasobów dystrybucji w łańcuchu dostaw, optymalizacja alokacji zapasów, projektowanie systemów logistycznych),
 • integracja systemów informacyjnych i informatycznych w łańcuchu dostaw (m.in., przepływ danych w łańcuchu dostaw, integracja procesów, korzyści z integracji procesów),
 • zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw (zasady tworzenia planów i harmonogramów działań w łańcuchu dostaw, analiza działania łańcucha, wskaźniki i mierniki systemów logistycznych).

 

2.Dla kogo?
 • pracowników działów logistyki, zakupów, sprzedaży jako wsparcie w codziennej pracy,
 • osób zainteresowanych rozwojem własnych umiejętności w zakresie łańcucha dostaw.

 

3.Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien
 • potrafić dokonać analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia w kontekście łańcucha dostaw,
 • potrafić zaplanować i zaprojektować łańcuch dostaw,
 • znać systemy wymiany informacji w łańcuchu dostaw,
 • znać zasady zarządzania operacyjnego łańcuchem dostaw.

 

INFORMACJE DODATKOWE
Czas trwania szkolenia:
Dowolne godziny w 30-dniowym okresie dostępu do e-learningu

Więcej informacji:

 • Celina Manuszak
 • celina.manuszak@ilim.poznan.pl
 • 694 944 852