Systemy informacyjne przedsiębiorstw handlowych i dystrybucyjnych

Kurs jest zaprojektowany w celu przygotowania uczestników kursu do rozwiązywania problemów optymalizacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym, zwiększenia efektywności procesów i systemów gospodarczych, jak również zwiększenia wydajności przedsiębiorstwa oraz polepszenia wyniku działalności gospodarczej

 

e- Bit

Instytut Logistyki i Magazynowania

Specjalizujemy się w e-szkoleniach z dziedzin: logistyka, magazynowanie, kody kreskowe – standardy GS1.

 

 

 

 1. Zawartość
  • rola i miejsce zintegrowanych systemów informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
  • analiza potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa, opis i ocena procesów biznesowych a funkcjonalność systemu informacyjnego,
  • podział oprogramowania,
  • architektura zintegrowanego systemu informatycznego klasy MRPII/ERP,
  • rola technologii baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
  • metody i techniki projektowania systemów informacyjnych zarządzania, cykl życia i rozwoju systemu SDLC,
  • wykorzystanie technologii internetowych i intranetowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
  • architektura systemu zintegrowanego Nowej Ekonomii – ERPII,
  • wspieranie zarządzania relacjami z klientami CRM w systemach informacyjnych,
  • zarządzanie łańcuchami dostaw SCM, w systemach informacyjnych,
  • problemy wdrażania systemów zintegrowanych w przedsiębiorstwie,
  • efekty i bariery wdrażania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwie.

   

  2.Dla kogo?
  • pracownicy działów produkcji, logistyki i informatyki,
  • kadra zarządzająca firmy,
  • osoby zainteresowane rozwojem własnych umiejętności w zakresie logistyki.

   

  3.Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien
  • zrozumieć konieczność pełnej i zintegrowanej informatyzacji przedsiębiorstwa i być w stanie określić potrzeby informacyjne,
  • znać technologie IT, które wspierają zarządzanie firmą produkcyjną,
  • znać struktury i funkcjonalności zintegrowanych systemów informacji MRPII / klasy ERP,
  • być w stanie określić potrzeby i wymagania użytkowników w temcie zintegrowanych systemów informacji wspomagających zarządzanie firmą produkcyjną,
  • znać rozwiązania i technologie oferowane przez zintegrowane systemy nowej gospodarki ERPI, w tym możliwości wykorzystania technologii internetowych w przetwarzaniu infrmacji,
  • znać funkcjonowanie i możliwości zastosowania systemów zarządzania relacjami z klientami klasy CRM,
  • znać możliwości funkcjonalne i stosowania Suply Chain Management SCM, w tym model SCOR, platformy wymiany danych, technologie informatyczne wspierające SCM, technologie identyfikacji radiowej RFID.

 

INFORMACJE DODATKOWE
Czas trwania szkolenia:
Dowolne godziny w 30-dniowym okresie dostępu do e-learningu

Więcej informacji:

 • Celina Manuszak
 • celina.manuszak@ilim.poznan.pl
 • 694 944 852