Agility rozwija globalny system obsługi klientów – Agility Connects

Agility, globalny dostawca zintegrowanych rozwiązań logistycznych, rozwija globalny system Agility Connects, który wspomaga klientów w efektywnym zarządzaniu procesami transportowymi oraz operacjami magazynowymi. Jego funkcjonalność została dopasowana do potrzeb i oczekiwań użytkowników, którzy mogą korzystać z trzech, różnych opcji – Visibility, Integration i Collaboration.

„Sieć logistyczna Agility obejmuje 100 krajów na całym świecie. Na co dzień współpracujemy z ponad 60,5 tys. klientów, którym oferujemy zintegrowane rozwiązania logistyczne z zakresu m.in. spedycji lotniczej, morskiej, drogowej i kolejowej, obsługi specjalistycznych projektów oraz logistyki kontraktowej i usług magazynowych. Klienci oczekują od nas nie tylko szybkiego i prostego dostępu do informacji o tym, co się dzieje z ich przesyłką, ale także wsparcia w efektywnym zarządzaniu całymi procesami logistycznymi. Agility Connects został przygotowany tak, aby na te potrzeby odpowiedzieć” mówi Karolina Gasińska-Byczkowska, Branch Manager Agility Logistics w Polsce.

Pierwszą i podstawową opcją Agility Connects jest Visibility, dostępne na stronie internetowej Agility lub smartfonach w aplikacji mobilnej Agility Mobile Apps. Korzystający z niej klienci w czasie rzeczywistym, przez 24 godziny 7 dni w tygodniu w prosty sposób mogą śledzić status przesyłek lotniczych, drogowych, morskich i kolejowych od momentu nadania do doręczenia do odbiorcy końcowego. Visibility umożliwia tworzenie raportów według parametrów i częstotliwości określonej przez użytkowników, ustawianie przypomnień oraz zapewnia szybki dostęp do dokumentacji przewozowej, co jest przydatne m.in. podczas odpraw celnych. W przypadku przesyłek drogowych klienci mogą także składać zlecenia transportowe, a przy regularnych zleceniach korzystać z gotowych szablonów do składania zamówień. Drugi poziom systemu Agility Connects, czyli Integration dodatkowo obejmuje funkcjonalności związane z elektroniczną wymianą danych (EDI), zarządzaniem dokumentacją i widocznością zamówień. Pozwala użytkownikom na zarządzanie terminami zleceń, co jest szczególnie ważne przy konsolidacji transportów przesyłek z różnych miejsc. Wśród największych korzyści dla użytkowników tej opcji wymienić można ograniczenie konieczności ponownego wprowadzania danych do systemu i wynikających stąd błędów, lepszą widoczność procesów transportowych, pozwalającą na skuteczniejsze planowanie i prognozowanie, skrócenie czasów fakturowania i płatności oraz zmniejszenie dokumentacji papierowej. Firmy oraz ich dostawcy zyskują dostęp do statusu zamówienia w czasie rzeczywistym. Agility Connects Visibility i Integration są bezpłatne i nie wymagają integracji systemów użytkowników oraz operatora.

 

Trzecia, najbardziej wyspecjalizowana opcja Agility Connects to Collaboration. Stanowi ona część zintegrowanych rozwiązań łańcucha dostaw Agility i wymaga integracji systemów klienta i operatora. Jej zadaniem jest wsparcie użytkowników w proaktywnym zarządzaniu ładunkami, zamówieniami, dostawcami i magazynami oraz operacjami 4PL i Control Towers. Opcja Collaboration zapewnia rozwiązania typu „end – to – end” w łańcuchach dostaw, pozwala skrócić czas dostaw oraz usprawnia pracę dostawców. Usprawnia obsługę oraz ułatwia optymalizację kosztów. Kolejne korzyści wiążą się z możliwościami zarządzania danymi, raportowaniem sytuacji wyjątkowych oraz monitorowaniem procesów na poziomie pojedynczego ładunku/towaru, co nie tylko usprawnia obieg informacji, ale pozwala też na szybszą reakcję w przypadku opóźnień.

„Polska wersja Agility Connects została uruchomiona w ubiegłym roku. Nasi klienci, do których należą firmy z różnych branż, od motoryzacyjnej, przemysłowej, high-tech po handel detaliczny, coraz częściej korzystają z tego narzędzia. Doceniają jego dostępność i łatwość w codziennym użytkowaniu, a dzięki licznym korzyściom, jakie dają poszczególne opcje, mogą w efektywny sposób zarządzać swoimi procesami transportowymi i logistycznymi. W odpowiedzi na ich oczekiwania, z pewnością będziemy rozwijać Agility Connects i rozszerzać go o nowe funkcjonalności” podsumowuje Karolina Gasińska-Byczkowska.