W Dzienniku Ustaw został opublikowany polski tekst Protokółu z dnia 3 czerwca 1999 roku, wprowadzającego zmiany do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9 maja 1980 roku.

Konwencja COTIF określa jednolity system prawny w zakresie przewozu osób, towarów, zasad użytkowania wagonów i infrastruktury w międzynarodowej komunikacji kolejowej. Reguluje także organizację przewozów kolejami towarów niebezpiecznych. Jest istotnym dokumentem regulującym współpracę w dziedzinie międzynarodowej komunikacji kolejowej. W obecnym brzmieniu Konwencja COTIF obowiązuje od 1 lipca 2006 roku.

 

e-logistyka.pl