TNT Express operatorem 2013 roku

Wysokie notowania TNT Express dotyczy nie tylko działalności kurierskiej, ale też firma została sklasyfikowana najwyżej jako firma transportowa w Polsce.


 


Program organizowany jest już od 2002 roku. Jego celem jest wskazanie najlepszych praktyk w branży transportowej. Wyniki w rankingu zależą od opinie klientów firm kurierskich, transportowych i logistycznych, w takich kategoriach jak terminowość czy jakość obsługi oraz jej kompleksowość. Program zorganizowała instytucja badawcza Data Group Consulting oraz magazyn branżowy „Eurologistics”.


 


W tegorocznej edycji programu analizie poddano ponad 30 firm działających w obszarze usług kurierskich, spedycji i logistyki. Badania przeprowadzono metodą wywiadów telefonicznych na próbie celowej kluczowych klientów każdej z firm (łącznie ponad 1000 podmiotów).