Samoobsługowe LPG od 7 maja

Dodatkową zachętą dla klientów do skorzystania z samoobsługi na stacjach Statoil w okresie od 7 maja br. do 30 czerwca br., będą dystrybuowane w Internecie (www.onet.pl, www.autoswiat.pl, www.topgear.com.pl) oraz w prasie (Fakt, Auto-Świat) kupony uprawniające do skorzystania z rabatu w wysokości 10 groszy na każdym zatankowanym samodzielnie litrze LPG.


Grupa 240 stacji, na których wprowadzono samoobsługę przy tankowaniu autogazu, została przygotowana technicznie oraz opatrzona czytelnymi instrukcjami obsługi i oznaczeniami zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 1018).


Przygotowanie stacji Statoil


Dystrybutory paliwowe zostały przystosowane do samodzielnego tankowania LPG w taki sposób, aby zapewnić klientom maksymalne bezpieczeństwo. Zostały one wyposażone m.in. w pistolety zapobiegające niekontrolowanemu wypływowi gazu. Konstrukcja pistoletu umożliwia tankowanie tylko wtedy, kiedy jest on prawidłowo podpięty do zaworu wlewowego w pojeździe.


Instalacje LPG zostały również wyposażone w dodatkowy zawór odcinający dopływ gazu oraz przycisk alarmowy pozwalający wezwać obsługę w razie wystąpienia niebezpieczeństwa, podkreśla Sławomir Adamski, Starszy Kierownik ds. BHP. Ponadto na dystrybutorach umieszczone zostały czytelne instrukcje obsługi, które za pomocą znaków graficznych oraz informacji tekstowych precyzyjnie opisują proces tankowania autogazu.Zasady samoobsługi


Na stacjach oferujących możliwość samoobsługi LPG obowiązują jednakowe zasady sprzedaży LPG. W godzinach otwarcia stacji zawsze możliwe jest samodzielne tankowanie autogazu. Klienci mogą też poprosić o pomoc obsługę stacji korzystając z przycisku na dystrybutorze.


Tankowanie autogazu nie jest bardziej złożone od tankowania innych paliw, a dzięki samoobsłudze może być teraz zrealizowane znacznie szybciej.