Rzecznik MŚP uchronił przewoźnika przed karą w wysokości 10 000 zł

WSA w Lublinie, po kolejnej skardze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, uchylił decyzję o nałożeniu 10 000 zł kary na przewoźnika paliwa. – To niedopuszczalne, że stworzony do walki z przestępcami podatkowymi system SENT, jest stosowany przez organy skarbowe profiskalnie, a jego ofiarami stają się coraz częściej uczciwi przedsiębiorcy – mówi Adam Abramowicz.

W sprawie, która stanowiła źródło interwencji Rzecznika MŚP, przewoźnik został ukarany wysoką karą na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Karę nałożono na właściciela firmy przewozowej, pomimo faktu, że w trakcie kontroli kierowca cysterny wiozącej paliwo, posiadał aktualną licencję wydaną na rzecz przewoźnika, natomiast zgłoszenie SENT – dokonane przez upoważniony podmiot wysyłający – zawierało numer nieaktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. Upoważnionym podmiotem wysyłającym była największa polska spółka petrochemiczna, a nieprawidłowości w zgłoszeniu SENT wynikały z błędu lub niezaktualizowania numeru licencji w systemie wysyłającego. Jednocześnie nie było żadnych przesłanek aby przyjąć, iż przewoźnik transportował paliwo na podstawie wadliwego zgłoszenia SENT w celu dokonania uszczupleń podatkowych.

W swojej skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Rzecznik MŚP zauważył przede wszystkim, iż organy celno-skarbowe i podatkowe nie ustaliły w sposób prawidłowy stanu faktycznego. W przypadku zaś prawidłowo ustalonego stanu faktycznego mogłyby  nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości co najwyżej 2 000 zł, z uwagi na to, że paliwo było transportowane ze składu podatkowego.

Dodatkowo Rzecznik MŚP wskazał na możliwość odstąpienia od nałożenia kary ze względu na ważny interes przewoźnika. A także ze względu na interes publiczny, co z kolei wiązałoby się z koniecznością odrzucenia przez organy kontrolujące profiskalnej perspektywy stosowania ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania.

Niemniej istotne były również zarzuty naruszenia zasady proporcjonalności, przewidzianej w art. 12 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, oraz wymogu prawdy obiektywnej, ustalonego w art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którą na organie podatkowym spoczywa obowiązek rzetelnego ustalenia stanu faktycznego sprawy i oparcia swojego rozstrzygnięcia na zgodnych z prawdą ustaleniach faktycznych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał skargę Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców za zasadną i wyeliminował z obrotu prawnego sprzeczne z prawem decyzje organów I i II instancji.

Powiązane Artykuły

Jesteśmy również na

4,159FaniLubię
316ObserwującyObserwuj
318ObserwującyObserwuj
spot_img

Praca w Motorola Supply Chain & Procurement, czyli jak wygląda bycie Motorolaninem

Przyświeca nam jeden cel – pomagać innym, aby w najważniejszych momentach stawali na wysokości swoich zadań. Wartości firmy są dla nas fundamentem wszystkich działań....

Z ostantiej chwili