GEFCO z kontraktem o wartości 8 mld euro na optymalizację łańcucha dostaw Grupy PSA

Grupa GEFCO, światowy gracz w logistyce dla przemysłu i europejski lider logistyki dla branży motoryzacyjnej, oraz Grupa PSA, właściciel marek Peugeot i Citroën, podpisały umowę na kwotę 8 mld euro. Zgodnie z jej zapisami GEFCO zajmie się zarządzaniem i optymalizacją globalnego łańcucha dostaw producenta pojazdów. Kontrakt potwierdza pozycję GEFCO jako najważniejszego dostawcy Grupy PSA w Europie. Pięcioletnia umowa wchodzi w życie 1 stycznia 2017 roku.


 


Umowa pozwoli Grupie PSA poprawić wyniki operacyjne, zgodnie z przyjętym planem Push to Pass, zakładającym wzrost zysków firmy. Kontrakt jest również kolejnym dowodem zaufania firmy wobec specjalistów GEFCO i potwierdzeniem niezawodności oferowanych usług.


 


Globalnie zintegrowane rozwiązania dla logistyki i transportu


 


Nowy kontrakt zakłada zaprojektowanie i wdrożenie przez GEFCO globalnych rozwiązań logistycznych i transportowych dla trzech marek z portfolio Grupy PSA – Peugeot, Citroën oraz DS. Zarządzanie i optymalizacja obejmą wszystkie etapy łańcucha dostaw – od dostawy komponentów do fabryk i montowni po transport pojazdów gotowych. Dodatkowo GEFCO będzie odpowiadać za dystrybucję części zamiennych.


 


Strategiczne partnerstwo obu firm potwierdza doświadczenie GEFCO w projektowaniu i optymalizacji złożonych łańcuchów dostaw. GEFCO jako dostawca usług 4PL będzie jedynym partnerem Grupy PSA w organizacji efektywnych procesów i rozwiązań multimodalnych obejmujących transport kolejowy, drogowy, morski, lotniczy i wodny śródlądowy, tworzących kompleksową usługę. Ponadto GEFCO będzie koordynować prace dostawców w ramach łańcucha dostaw, którzy zostaną wybrani w drodze przetargu. Praca dla Grupy PSA będzie wymagać również wykorzystania bogatego doświadczenia logistycznego, przy wsparciu nowoczesnych systemów IT oraz systemów do zarządzania danymi. W efekcie GEFCO dostarczy narzędzia do śledzenia przesyłki w czasie rzeczywistym oraz zapewni płynność funkcjonowania całego łańcucha – od dostaw, przez magazynowanie aż po dystrybucję.


 


Podpisana umowa obejmuje swoim zasięgiem wszystkie rynki, w których Grupa PSA prowadzi obecnie produkcję lub dystrybucję. Łącznie jest to około 50 krajów. Dzięki kontraktowi, GEFCO zwiększy swoje możliwości zakupowe i poolingu z korzyścią dla wszystkich swoich klientów.


 


Strategiczne partnerstwo obu stron


 


„Umowa będzie miała istotny wpływ na wzrost wyników operacyjnych Grupy PSA. Wierzymy w możliwości i umiejętności GEFCO jako naszego partnera w prowadzonym przez Grupę PSA procesie transformacji, poszukiwania nowych możliwości biznesowych oraz międzynarodowego rozwoju” – podkreśla Yannick Bézard, Executive Vice-President, Purchasing z Grupy PSA.


 


Ponadto Grupa PSA pracuje wspólnie ze specjalistami GEFCO ds. logistyki nad doskonaleniem łańcucha dostaw oraz rozwiązań produkcyjnych z myślą o kolejnych projektach, które w przyszłości zamierza prowadzić samodzielnie lub z partnerami zewnętrznymi.


 


„GEFCO czuje się wyróżnione decyzją Grupy PSA o wyborze na zaufanego partnera strategicznego. Wszystkie nasze zespoły są bardzo zaangażowane w proces zwiększania efektywności naszego klienta zgodnie z jego oczekiwaniami” – powiedział Luc Nadal, Prezes Zarządu GEFCO. „Każdego dnia pracownicy GEFCO na całym świecie potwierdzają swoje wysokie kompetencje we wspieraniu rozwoju międzynarodowego naszych klientów, stojących w obliczu wyzwań związanych z utrzymaniem trwałego wzrostu i rentowności” – dodaje.