Realizacja projektów kolejowych do 2012 roku

Naczelny Dyrektor Oddziału Regionalnego PLK w  Poznaniu przedstawił najważniejsze inwestycje modernizacyjne polskiej sieci kolejowej planowane do realizacji do 2012 roku.

– Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego na linii E20 na odcinku o długości 23 km; wartość zadania 415,6 mln zł; termin realizacji lata 2003 – 2008;

– Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Rzepin – Granica Państwa na długości 15 km; wartość zadania 114,9 mln zł; termin realizacji lata 2000 – 2007;

– Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce na terenie IR Poznań na liniach 003, 273 i 353 o długości 191,5 km; wartość zadania 220,2 mln zł; termin realizacji lata 2006 – 2008;

– Modernizacja linii kolejowej E59 na terenie IR Poznań (Rawicz – Poznań); szacunkowa wartość zadania 559,7 mln euro; termin realizacji lata 2009 – 2012;

– Modernizacja linii kolejowej E59 Poznań – Szczecin – Świnoujście na odcinku Poznań – Krzyż; szacunkowa wartość zadania 422,1 mln euro; termin realizacji lata 2009 – 2012;

– Modernizacja pozostałych stacji i szlaków na linii E20 Warszawa – Kunowice – etap I odcinek Warszawa – Poznań (123 km); szacunkowa wartość zadania 1288,4 mln euro; termin realizacji lata 2009 – 2012;

– Modernizacja linii kolejowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007 –2013:

–  modernizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz; szacunkowa wartość zadania 46 mln euro; termin realizacji lata 2008 – 2011;

–  modernizacja linii kolejowej nr 357 na odcinku Wolsztyn – Luboń; szacunkowa wartość zadania 20 mln euro; termin realizacji lata 2009 – 2011;

–  modernizacja linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk i budowa łącznicy Pomorsko – Przylep omijającej stację Czerwieńsk; szacunkowa wartość zadania 20 mln euro; termin realizacji lata 2009 – 2013.

e-logistyka.pl

źródło: PLK SA