Grupa GEFCO rozwija projekt Fabryki Innowacji. Ten wewnętrzny inkubator pomysłów działa od 2018 roku i umożliwia pracownikom z całego świata zgłaszanie innowacji wspierających rozwój firmy. Najlepsze pomysły są przedstawiane podczas Exploratonów – dwudniowych spotkań organizowanych przez GEFCO w Paryżu. Nowym dyrektorem Fabryki Innowacji została Valerie Floridia.

 

Tworzenie łańcucha dostaw przyszłości przy wsparciu talentów

Fabryka Innowacji GEFCO powstała w 2018 roku, aby wspierać kreatywność wśród pracowników. Przez cały rok zespoły mogą zgłaszać projekty do komisji selekcyjnej złożonej z ekspertów wewnętrznych, którzy wybierają najbardziej obiecujące pomysły. Autorzy projektów z tzw. krótkiej listy są zapraszani do Paryża, gdzie prezentują swoje innowacje podczas Exploratonu – dwudniowego wydarzenia mającego na celu ocenić potencjał i wybrać najlepsze projekty, które wspierają rozwój Grupy.

Podczas dwóch Exploratonów zorganizowanych w ciągu ostatnich miesięcy, dziewięć zespołów pracowników GEFCO zajmowało się innowacjami z zakresu druku 3D, rzeczywistości rozszerzonej (AR) oraz sztucznej inteligencji (AI). „Byłam pod dużym wrażeniem poziomu uczestników i projektów prezentowanych na drugim Exploratonie. Uważam, że posiadamy talenty i wiedzę niezbędną do tego, by stać się liderem łańcuchów dostaw przyszłości” – podkreśla Valerie Floridia, nowa dyrektor Fabryki Innowacji GEFCO.

Valerie Floridia wzmocni zespół Fabryki Innowacji GEFCO swoim 15-letnim doświadczeniem które zdobyła pracując dla Renault i EDF we Francji, Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. „Cieszę się z możliwości pracy z zespołami GEFCO, wspólnego rozwijania innowacji oraz tworzenia łańcucha dostaw przyszłości” – podkreśla Floridia. Dyrektor Fabryki Innowacji GEFCO będzie zachęcać pracowników do zgłaszania kolejnych pomysłów oraz pomagać w ich wdrożeniu.

 

Promowanie innowacyjności na każdym kroku

GEFCO prowadzi również szereg innych inicjatyw na rzecz innowacyjności. Na przykład Grupa działa w partnerstwie z akceleratorem start-upów Techstars. Pomaga to w nawiązaniu współpracy z różnymi firmami na początku ich działalności, specjalizującymi się w kluczowych obszarach biznesowych, które mogą przenieść współpracę z klientami GEFCO lub wydajność operacyjną na wyższy poziom. Priorytetami są optymalizacja transportu i tras, działania zapobiegawcze w serwisowaniu, śledzenie transportu, nowe usługi danych i automatyzacja procesów (RPA). GEFCO planuje również udoskonalić swoje funkcje wsparcia dzięki innowacjom z zakresu automatyzacji procesów finansowych, współpracy z klientami/dostawcami, inteligentnego zarządzania kontraktami oraz inteligentnych chat botów.