8.5 C
Warszawa
niedziela, 25 lutego, 2024

Jak dobrze zrobić plan restrukturyzacyjny?

Wzrost liczby upadłości firm transportowych jest zauważalny w statystykach. Mimo ogólnego  spadku niewypłacalności polskich przedsiębiorstw, branża transportowa ma się coraz gorzej. W pierwszym półroczu 2019 roku odnotowano 29 przypadków niewypłacalności. W pierwszym półroczu 2018 roku 19. A więc wzrost aż o 53 procent. Jednak nagromadzenie różnych problemów w przedsiębiorstwie nie musi oznaczać upadłości. – Szansą dla firm mających problemy z regulowaniem zobowiązań może być postępowanie restrukturyzacyjne. Jednym z najpopularniejszych otwieranych w Polsce jest przyspieszone postępowanie układowe. Wymogi formalne wniosku o takie postępowanie określa art. 227 Prawa restrukturyzacyjnego. – tłumaczy Norbert Banaszek z firmy doradczej Lege Advisors.

Przygotowanie większości wskazanych w  powyższym przepisie informacji, dokumentów i oświadczeń (m.in. bilans, wykaz majątku, suma wierzytelności spornych) nie powinno stwarzać większych problemów. Największą trudność może sprawić samodzielne sporządzenie wstępnego planu restrukturyzacyjnego, którego zawartość reguluje art. 9 Prawa restrukturyzacyjnego. Wstępny plan restukturyzacyjny jest dokumentem załączanym do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Według ustawy z dnia 15 maja 2015 r. „Prawo restrukturyzacyjne” wstępny plan powinien zawierać co najmniej:

  • Analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
  • Wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
  • Wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.

Charakterystyka przedsiębiorstwa

Nie jest to wymagane, ale w przypadku wstępnego planu restrukturyzacyjnego wskazane jest zacząć od podstawowej charakterystyki przedsiębiorstwa. Taka charakterystyka powinna zawierać: przedmiot i opis działalności, formę prawną, podstawowe dane finansowe, zatrudnienie, rok założenia.

Przykład: Przedsiębiorstwo prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą Kowalscy Transport Międzynarodowy Jan Kowalski. Przedsiębiorstwo jest firmą rodzinną i zostało założone w 1998 roku. Zajmuje się krajowym i międzynarodowym transportem towarów. Obecnie głównym obszarem działalności są państwa „starej” Unii Europejskiej. Firma zaczynała od jednego zestawu ciągnika siodłowego z naczepą i sukcesywnie zwiększała tabor. Obecnie posiada ponad dwadzieścia zestawów pojazdów. Wybrane wyniki ze Sprawozdania Finansowego za 2018 roku przedstawia tabela (tutaj można zamieścić tabelę).

Analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika

Obowiązkowym elementem wstępnego planu restrukturyzacyjnego jest analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika (przedsiębiorcy składającego wniosek o otwarcie postępowanie restrukturyzacyjne). Analiza powinna zawierać opis jego aktualnej sytuacji ekonomicznej z uwzględnieniem przyczyn i przebiegu narastania problemów. Ważne jest także wskazanie mocnych stron przedsiębiorstwa, które pomogą w wyjściu z kryzysu. wyjaśnia Szymon Mojzesowicz z firmy doradczej Lege Advisors.

W tym punkcie ważne jest udokumentowanie zagrożenia niewypłacalnością, którego najpopularniejszym sposobem jest tzw. „wskaźnik Altmana” (wskaźnik służący ocenie zagrożenia niewypłacalnością opracowany przez amerykańskiego profesora Edwarda Altmana). Wskaźnik obliczany jest podstawie wybranych wartości pochodzących z bilansu i rachunku zysków oraz strat. Jego użycie we wstępnym planie restrukturyzacyjnym nie jest konieczne, ale może ułatwić jednoznaczne wykazanie zagrożenia niewypłacalnością w sytuacji, gdy na pozór kondycja finansowa przedsiębiorstwa wydaje się stabilna.

Przykład: Zdaniem właściciela Jana Kowalskiego przedsiębiorstwo jest zagrożone niewypłacalnością, ponieważ w przypadku braku podjęcia działań restrukturyzacyjnych w przeciągu 3 miesięcy będzie niewypłacalne.

Problemy z płynnością finansową były efektem niekorzystnych zmian zachodzący w branży transportowej.  Przedsiębiorstwo w 2014 roku w wyniku nałożenia embarga przez Rosję na produkty rolne pochodzące z UE straciło znaczącą część zleceń. Firma skutecznie poszukiwała nowych klientów w krajach Unii Europejskiej. W wyniku tych działań zwiększał się udział przewozów do krajów Unii Europejskiej w strukturze obsługiwanych zleceń, a zmniejszało znaczenie przewozów do państw położonych na wschód od Polski. Obecnie większość przewozów firma wykonuje na obszarze państw Unii Europejskiej. Mimo uzyskiwanych zleceń spółka nie jest w stanie z obecnym stanem floty konkurować z konkurencją. Część taboru praktycznie nie jest wykorzystywana w transporcie do Unii Europejskiej, a część taboru jest wykorzystywana mimo stosunkowo wysokich kosztów opłat drogowych wynikających z niskich klas emisji spalin tych pojazdów.

Szansą dla przedsiębiorstwa jest wieloletnie doświadczenie w przewozach międzynarodowych zarówno w kierunku zachodnim jak i wschodnim, oraz dostęp do zleceń, szczególnie na obszarze Unii Europejskiej, których ilość zapytań jest większa niż aktualne możliwości taboru. Działania restrukturyzacyjne pozwolą na obniżenie kosztów przewozów oraz zwiększenie przychodów dzięki pełnemu wykorzystaniu posiadanego taboru. W wyniku podjętych działań przedsiębiorstwo odzyska rentowność i będzie w stanie spłacić wierzycieli.   

 

Wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów.

Kolejnym ważnym punktem wstępnego planu restrukturyzacyjnego jest opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych. Powinien on zawierać opis działań, które pozwolą na naprawienie sytuacji w przedsiębiorstwie. Ostateczne środki, które zostaną wykorzystane w restrukturyzacji będą zależeć od branży, specyfiki przedsiębiorstwa, a przede wszystkim przyczyn wystąpienia jego problemów.mówi Norbert Banaszek z firmy doradczej Lege Advisors.

Przykład: Plan działań właściciela przedsiębiorstwa „Kowalscy Transport Międzynarodowy” jest następujący:

  1. Zmiana w strategii działalności – przedsiębiorstwo skupi się na realizacji usług na obszarze Unii Europejskiej, dzięki czemu zmniejszą się koszty stałe związane z obsługą zleceń na różnych rynkach.
  2. Sprzedaż części taboru, która nie nadaje się do transportu do krajów Unii Europejskiej. Jest to obecnie najstarsza część taboru posiadana na własność (1/3 całego taboru).
  3. Nabycie nowych ciągników. Przedsiębiorstwo wykorzysta środki uzyskane ze sprzedaży części pojazdów na opłaty wstępne leasingu nowych ciągników. Nowe pojazdy będą miały korzystniejsze parametry spalania i wyższą klasę emisji spalin, dzięki czemu spadną koszty transportu tymi pojazdami. W wyniki częściowej wymiany taboru przedsiębiorstwo będzie mogło również zwiększyć przychody dzięki realizacji większej niż do tej pory ilości zleceń.

 

Przeprowadzone działania pozwolą na zwiększeniu przychodów i obniżeniu kosztów, a dzięki osiąganym zyskom przedsiębiorstwo będzie mogło dalej funkcjonować i spłacać swoje wierzytelności.

 

Wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych

Ostatnim obowiązkowym elementem wstępnego planu restrukturyzacyjnego jest wstępny harmonogram. Ma on pokazać, w jakiej perspektywie czasowej zaplanowane środki restrukturyzacyjne będą realizowane.

Przykład: Pierwsze działania już zostały podjęte. Właściciel przedsiębiorstwa Jan Kowalski rozpoczął poszukiwanie nabywców pojazdów przeznaczonych do sprzedaży i obecnie jest w trakcie finalizacji sprzedaży pierwszego z pojazdów. Właściciel rozpoczął też już rozmowy w sprawie zawarcia umów leasingu nowych ciągników. Właściciel planuje zawrzeć umowy leasingu pierwszych dwóch nowych pojazdów niedługo po otwarciu postępowania, a pozostałych zaplanowanych umów po przyjęciu układu.

Najczęściej wybieranym postępowaniem restrukturyzacyjnym w Polsce jest przyspieszone postępowanie układowe. Zastosowane zostało w 69 proc. przypadków. Przyspieszone postępowanie układowe wybierane jest często ze względu na: sprawność otwierania, ochronę przeciwegzekucyjną, krótki czas trwania i mniejszy formalizm. Przypomnijmy, że polskie firmy mogą skorzystać jeszcze z trzech typów postępowań restrukturyzacyjnych: o zatwierdzenie układu, układowe i sanacyjne. Są one dużo bardziej zaawansowane proceduralnie.

 

Autor: Firma doradcza Lege Advisors

Powiązane Artykuły

Jesteśmy również na

4,159FaniLubię
319ObserwującyObserwuj
318ObserwującyObserwuj
spot_img

Praca w Motorola Supply Chain & Procurement, czyli jak wygląda bycie Motorolaninem

Przyświeca nam jeden cel – pomagać innym, aby w najważniejszych momentach stawali na wysokości swoich zadań. Wartości firmy są dla nas fundamentem wszystkich działań....

Z ostantiej chwili