Bardzo dobre wyniki ID Logistics za pierwsze półrocze 2017 – wzrost przychodów o blisko 43 proc., wzrost organiczny na poziomie 13 proc.

Firma odnotowała rekordowy wzrost przychodów o 42,8 proc. do poziomu ponad 658 mln EUR. Wzrost organiczny wyniósł 12,6 proc. W tym czasie Grupa ID Logistics z sukcesem zakończyła integrację z hiszpańską spółką Logiters, rozpoczęła realizację licznych kontraktów podpisanych w 2016 roku oraz uruchomiła kolejne magazyny.


 


Na osiągnięcie tak dobrych wyników i rekordowo wysokiego poziomu przychodu za pierwsze półrocze miały wpływ wyniki osiągnięte przez Grupę ID Logistics w drugim kwartale bieżącego roku finansowego. W tym okresie firma odnotowała szybki wzrost w ujęciu like-for-like o 12,4 proc. (w pierwszym kwartale wyniósł on 12,9 proc.).


 


Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID Logistics, komentuje: „Dzięki utrzymującym się od początku roku pozytywnym trendom biznesowym osiągnęliśmy historycznie wysoki poziom przychodu i wzrost organiczny na poziomie 12,6 proc. Z pewnością największe znaczenie miała realizacja nowych kontraktów, podpisanych w 2016 roku. W ciągu ostatnich kilku miesięcy wykorzystaliśmy wpływ pozytywnego efektu cenowego i wzrostu wolumenów, wynikającego z korzystnych warunków biznesowych. Grupa skorzystała także z przejęcia we wrześniu ubiegłego roku firmy Logiters i zakończenia procesu integracji operacyjnej.”


 


W pierwszym półroczu we Francji ID Logistics osiągnęło przychody na poziomie 309,6 mln EUR, przy 11,5 proc. wzroście organicznym. Natomiast łączne przychody Grupy wypracowane na rynkach międzynarodowych (15 krajów poza Francją) wyniosły 348,7 mln EUR i wzrosły aż o 90,2 proc. Wyniki te były w głównej mierze efektem realizacji kontraktów zawartych w 2016 roku oraz pozytywnego efektu cenowego przekładającego się na wzrost wolumenów obsługiwanych towarów. W przypadku działalności międzynarodowej kluczowe znaczenie dla realizacji celów miało także zakończenie integracji z Logiters oraz pozytywny wpływ kursów wymiany walut, w tym brazylijskiego reala i południowoafrykańskiego randa.


 


NOWE KONTRAKTY


W pierwszym półroczu ID Logistics uczestniczyło w wielu przetargach, szczególnie organizowanych przez sieci handlowe na usługi fulfilment w zakresie obsługi e-commerce i detail picking. Grupa podpisała nowe umowy, rozszerzyła zakres współpracy z dotychczasowymi klientami i uruchomiła kolejne magazyny. We Francji, w ramach obsługi sieci Cdiscount, otworzyła trzecią platformę o powierzchni 60 tys. m² w Réau i tym samym zdobyła pozycję największego partnera logistycznego dla branży e-commerce w tym kraju. W Holandii, Grupa ID Logistics podpisała nowy kontrakt z siecią Makro, należącą do Grupy Metro. Od września będzie zarządzać magazynem sieci o powierzchni ok. 20 tys. m², wspieranym w zakresie dystrybucji towarów przez wieżę kontrolną, z którego zaopatrywanych będzie 17 sklepów Makro. W Rosji, Grupa ID Logistics rozpoczęła realizację pięcioletniej umowy partnerskiej z Azbuka Vkusa, siecią ekskluzywnych delikatesów. Operator będzie zarządzał magazynem produktów świeżych o powierzchni 10 tys. m², skąd obsługiwane będą dostawy do ponad 100 sklepów w Moskwie i Petersburgu. ID Logistics uruchomiło także dwa nowe magazyny w Polsce. W ramach umowy z Mieszko SA, jednym z największych producentów wyrobów cukierniczych w Polsce, operator otworzył Magazyn Wyrobów Gotowych w Gliwicach o powierzchni ponad 6 tys. m², gdzie w temperaturze kontrolowanej składowanych jest ponad 800 typów (SKU) produktów czekoladowych. Natomiast rozszerzając długoletnią współpracę z Carrefour, ID Logistics uruchomiło dla tej sieci trzecie już centrum dystrybucji w Bydgoszczy o powierzchni blisko 37 tys. m², gdzie zatrudnionych jest ponad 300 osób. Z tego magazynu obsługiwane są sklepy w północno-zachodniej Polsce.


 


 „Pierwsze półrocze było dla nas kolejnym okresem bardzo dynamicznego rozwoju. Uruchomiliśmy dwa nowe centra dystrybucji, a nasz zespół projektowy przygotował dedykowane rozwiązania logistyczne, które wspierają efektywne zarządzanie procesami magazynowymi. Rozszerzyliśmy też współpracę z klientami, zwłaszcza w obszarze usług o wartości dodanej“ mówi Marzena Wal, dyrektor handlowy ID Logistics Polska. „Przed nami bardzo dobrze się zapowiadająca druga połowa roku. We wszystkich magazynach przygotowujemy się do obsługi szczytu przedświątecznego. Opracujemy też kolejne propozycje dla naszych klientów. W tym roku planujemy wzrost obrotów o 16 proc. i jesteśmy na najlepszej drodze do osiągnięcia tego celu“.


 


PROGNOZY


W pierwszej połowie roku działania Grupy ID Logistics ukierunkowane były na zakończenie integracji z firmą Logiters i osiągnięcie pełnej produktywności rekordowo dużej liczby magazynów uruchomionych w 2016 roku, co pozwoli zwiększyć ich rentowność w drugiej połowie tego roku. ID Logistics nadal będzie się intensywnie rozwijać tak, aby sprostać nowym wyzwaniom rynkowym, przed którymi stoją klienci firmy. Grupa planuje utrzymanie wysokiego tempa wzrostu. To pozwoli jej na osiągnięcie jeszcze lepszych wyników finansowych oraz rozważenie możliwości nowych przejęć i zwiększenie zasięgu geograficznego świadczonych usług, zwłaszcza w Europie Północnej.