4.9 C
Warszawa
sobota, 20 kwietnia, 2024

DAT (Delivered at Terminal) – dostarczony do terminalu (oznaczony terminal w porcie lub miejscu przeznaczenia).

Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru i postawienie go do dyspozycji kupującego, po wyładunku ze środka transportu, w określonym terminalu, w wyznaczonym porcie lub innym wskazanym miejscu przeznaczenia. Od tego miejsca koszty oraz ryzyko ponosi kupujący.