Europejska infrastruktura i sieć logistyczna

Kurs w zwarty i kompleksowy sposób prezentuje ogół zagadnień dotyczących funkcjonowania, rozwoju i zasad wykorzystania europejskiej infrastruktury transportowej. Stanowi źródło wiedzy niezbędnej dla elastycznego podejmowania decyzji dotyczących przepływu ładunku w europejskiej sieci logistyczno-transportowej

 

e- Bit

Instytut Logistyki i Magazynowania
Specjalizujemy się w e-szkoleniach z dziedzin: logistyka, magazynowanie, kody kreskowe – standardy GS1.

 

 

 

1.Zawartość
 • europejskie korytarze transportowe,
 • infrastruktura transportu kolejowego,
 • sieć AGR,
 • Masterplan europejskiej sieci dróg wodnych,
 • węzłowa infrastruktura logistyki,
 • ujednolicanie infrastruktury europejskiej,
 • aspekty organizacyjne sieci logistycznych.

 

2.Dla kogo?
 • pracownicy działów logistyki,
 • osoby zainteresowane rozwojem własnych umiejętności w zakresie logistyki.

 

3.Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien
 • posługiwać się wiedzą na temat europejskich korytarzy transportowych,
 • znać aktualny stan i perspektywy rozwoju oraz zróżnicowanie transportowej infrastruktury punktowej i liniowej w Europie,
 • znać rozwiązania organizacyjne, przepisy prawne, stosowane technologie w odniesieniu do różnych gałęzi transportu i sposobów przepływu ładunku, w europejskiej sieci węzłów logistycznych,
 • znać aspekty organizacyjne sieci logistycznych, ich funkcjonowanie i metody zarządzania sieciami.

 

INFORMACJE DODATKOWE
Czas trwania szkolenia:
Dowolne godziny w 30-dniowym okresie dostępu do e-learningu

Więcej informacji:

 • Celina Manuszak
 • celina.manuszak@ilim.poznan.pl
 • 694 944 852