023-DDP

DDP Delivered buyer’s premises Duty Paid (siedziba kupującego)

Sprzedający ponosi wszystkie koszty oprócz tych związanych z wyładunkiem w siedzibie kupującego