Forum Transportu Publicznego

Transport publiczny to rozwojowa część gospodarki. Szczególnie teraz, kiedy pojawiają się zupełnie nowe źródła energii dla pojazdów. Elektromobilność to nowy trend, w kierunku którego zmierzają rządzący w Polsce.

Systemy płatności mobilnej to kolejna nowinka naszych czasów. Przyszłość biletów papierowych jest zagrożona. Czy bilet będzie czymś więcej, czy coś innego będzie biletem? W jakich formach dokonywane będą zakupy biletów? Panel dotyczący płatności za bilet poprowadzi Michał Łakomski, Pełnomocnik Prezydenta ds. Smart City, Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania.

Debatom nie będzie końca! Zwieńczeniem Forum będzie rozstrzygnięcie konkursu “Asy Transportu Publicznego”.

Zachęcamy do wzięcia udziału osoby działające w obszarze komunikacji publicznej, zapraszamy do zgłoszenia swojej kandydatury:

 • włodarzy miast
 • przedstawicieli Zarządów Transportu Miejskiego
 • firmy, posiadające rozwiązania dla transportu zbiorowego

Zapraszamy do pobrania i wypełnienia formularza zgłoszeniowego do udziału w Konkursie.

Laureaci konkursu otrzymają tytuł:

 • Człowieka Roku
 • Miasta Roku/Ekologicznego Miasta Roku
 • Dostawcy Rozwiązań dla Transportu Publicznego

Do 31 lipca 2019 r. można zgłaszać swoją kandydaturę. Więcej informacji u Organizatora.

W programie wydarzenia:

 • prelekcje Ekspertów niezależnych
 • panele dyskusyjne
 • rozstrzygnięcie Konkursu “Asy Transportu Publicznego”

Zagadnienia tematyczne jakie zostaną poruszone podczas Forum:

 • Rola transportu w funkcjonowaniu miasta
 • Elementy nowoczesnego transportu zbiorowego
 • Optymalizacja miejskiego transportu zbiorowego
 • Istota sprawności i efektywności systemu transportowego
 • Elektromobilność w transporcie publicznym
 • Idea smart w transporcie publicznym
 • Transport przyjazny dla środowiska – energooszczędność i innowacyjność
 • Inteligentne i zintegrowane systemy transportowe (aplikacje mobilne, biletomaty, systemy informacji pasażerskiej, inteligentne systemy płatności, Big Data)
 • Digital signage

Do udziału zapraszamy:

 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
 • operatorów publicznego transportu zbiorowego,
 • przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych,
 • przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób. Firmy chcące wziąć udział w wydarzeniu prosimy o kontakt z Organizatorem.

Kontakt z Organizatorem:
Daria Biernacka
tel.: +48/531 375 811
e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl

Kategoria: Transport