UPS poszerza swoją ofertę o kolejne kategorie towarów niebezpiecznych

firma UPS rozszerzyła swoją globalną ofertę transportu towarów niebezpiecznych, dodając ponad 400 nowych kategorii akceptowanych w globalnej sieci transportu lotniczego UPS oraz ponad 300 produktów w europejskiej sieci transportu drogowego firmy. Ponadto, zwiększono dopuszczalne ilości niektórych niebezpiecznych towarów  przyjmowanych do transportu. 


Rośnie zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorstw z różnych branż na transport produktów klasyfikowanych jako towary niebezpieczne. Na przykład przedsiębiorstwa z branży medycznej muszą transportować chemikalia służące do czyszczenia wyposażenia laboratoryjnego, zaś przedsiębiorstwa z branży produkcji przemysłowej — m.in. farby, sprężone gazy, kleje i baterie. Obecnie UPS oferuje takim klientom transport pomiędzy 36 krajami.


 „UPS pomaga przedsiębiorstwom w spełnianiu surowych i niekiedy skomplikowanych wymagań dotyczących transportu towarów niebezpiecznych” — powiedział Nando Cesarone, prezes UPS Europe. „Aktualnie możemy zaspokoić zwiększone potrzeby naszych klientów przez zaoferowanie kompleksowej usługi transportu towarów konwencjonalnych i niebezpiecznych”. 


Firma UPS oferuje także aplikacje, które ułatwiają wysyłanie paczek w zgodzie z wytycznymi Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego, Departamentu Transportu (USA), Europejskiego porozumienia ws. przewozu towarów niebezpiecznych oraz Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (wyspecjalizowanej agendy ONZ). 


Klienci UPS mogą korzystać z serwisu UPS Worldship®, który umożliwia sprawdzenie, czy przesyłka z towarami niebezpiecznymi spełnia wymagania, oraz powiadomienie UPS o gotowości przesyłki do transportu.


UPS zapewnia pracownikom należyte szkolenia oraz stosuje dodatkowe środki w celu zapewnienia bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych. W zintegrowanej sieci transportowej UPS stosuje się opakowania hermetyczne, pojemniki odporne na ogień oraz osłony powstrzymujące ogień.